Als je een nachtwinkel wil openen, heb je een uitbatingsvergunning nodig. Je baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen"
 • er is geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' vermeld staat

Voor het indienen dien je ook over een vestigingsvergunning te beschikken.

Voorwaarden

Een uitbatingsvergunning zal verleend worden na een onderzoek naar

 • de brandveiligheid van het pand
 • een financieel onderzoek naar verschuldigde betalingen bij de gemeente
 • een stedenbouwkundig onderzoek
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten
 • een moraliteitsonderzoek

Procedure

Je dient jouw aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Binnen 60 dagen na ontvangst zal een beslissing genomen worden over de aanvraag.

Meebrengen

 • een kopie van de identiteitskaart
 • grondplan van de nachtwinkel met aanduiding van de winkelruimte
 • een keuringsattest van de elektriciteit
 • een kopie van de statuten (in geval van een vennootschap)
 • een kopie van de toelating van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)

Bedrag

Gratis

Regelgeving

 • Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (10 november 2006)
 • Gemeentelijk reglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Deel deze pagina