Als je een nachtwinkel wil openen, heb je een vestigingsvergunning nodig. Je baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen"
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' vermeldt staat

Wens je op meerdere locaties een nachtwinkel te openen, dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Een vestigingsvergunning kan geweigerd worden op basis van:

 • de ruimtelijke ligging van de handelszaak
  • indien ze binnen een straal van 500 meter van een andere nachtwinkel gevestigd is
  • indien de nachtwinkel niet gesitueerd is op een gelijkvloerse verdieping
  • de nachtwinkel zich bevindt in of naast een gebouw met een voortuin
 • handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust (na advies van de politie)

Procedure

Je dient jouw aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Binnen 60 dagen na ontvangst zal een beslissing genomen worden over de aanvraag.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

 • Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (10 november 2006)
 • Gemeentelijk reglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Deel deze pagina