Plaatselijke erkende jeugdverenigingen kunnen beroep doen op gemeentelijke vervoershulp of een bestelwagen ontlenen.

Voorwaarden

 • Enkel voor door het jeugdwerk erkende jeugdwerkinitiatieven gratis vervoershulp
 • Vervoershulp enkel binnen het kader van de sociaal-culturele werking van het initiatief
 • beperkt tot het Belgisch grondgebied
 • kampvervoer: 1 aanvraag/initiatief (= heen- en terugrit)
 • Inzet van gemeentelijk vrachtvervoer:
  max. 3 aanvragen/initiatief (= 3 heen- en terugritten)
 • Gebruik van de bestelwagen: aanvragen onbeperkt.
  Evenwel in onderlinge afspraak met de jeugddienst en technische dienst.

Procedure

 • Aanvraag voor kampvervoer via het daarvoor bestemde fomulier. Dit dient voor 1 mei ingediend te worden op de jeugddienst.
 • Voor overige verplaatsingen dient er minimum 15 dagen voor het transport een aanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Uitzonderingen

Vervoershulp door de gemeentelijke diensten gebeurt in principe enkel tijdens de normale werkuren.

Uitzonderingen worden gemaakt voor het kampvervoer dat indien niet anders mogelijk ook tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeuren. De gebruiker tracht evenwel ondermeer bij de boeking van de kampplaats, maximaal inspanningen te leveren om het vertrek en aankomst niet op zater-, zon- of feestdagen te leggen.

Deel deze pagina