Een internationaal rijbewijs is nodig om een voertuig te besturen in landen waar het Belgisch rijbewijs niet erkend is (landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER)). Informeer tijdig bij je reisbureau of de ambassade of het consulaat van je reisbestemming. Het internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Hamme.
  • Beschikken over een Europees rijbewijs, geen verval van recht op sturen.

Opmerking: In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek altijd je Belgisch rijbewijs tonen.

Procedure

Je vraagt het internationaal rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. In Hamme bied je je persoonlijk aan bij Team burgerzaken met de benodigde documenten (zie onder). Je kan het internationaal rijbewijs meestal 3 werkdagen later afhalen. Je kan worden verwittigd per sms zodra het klaarligt als je bij de aanvraag je gsm-nummer noteert. Bij een aanvraag op zaterdag of indien na je aanvraag één of meerdere zon- of feestdagen vallen, zal de loketbediende je meedelen wanneer je je internationaal rijbewijs kan afhalen.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID) of paspoort
  • 1 recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)
  • eventueel het vervallen internationaal rijbewijs
  • bij verlies of diefstal: attest van aangifte bij de politie

Afhalen van je internationaal rijbewijs kan eventueel met volmacht.

Bedrag

€ 20,00

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina