Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden. De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen. Je kan kiezen voor:

 • voorlopig rijbewijs - model 3
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18

Voor elk model gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur, …).

Voorwaarden

Model 3

 • Leeftijd: min. 18 jaar (cat. A, BE, alle C-categorieën en D1), 21 jaar (voor een voorlopig rijbewijs model 3 voor cat. D en DE)
 • Niet vervallen van het recht tot sturen, voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
 • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied
 • Stage: min. 1 maand voor alle categorieën
 • Begeleiders: min. 1, max. 2 (zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier), geen begeleiders nodig voor cat. A

Model 36

 • Leeftijd: min. 17 jaar
 • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
 • Niet vervallen van het recht tot sturen, voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
 • Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
 • Stage: min. 3 maanden, maar min. 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen
 • Begeleider: moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (min. 1, max. 2 personen). De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hij mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar, noch het laatste jaar begeleider geweest zijn voor iemand anders (behalve voor eigen kinderen).

Model 18

 • Leeftijd: min. 18 jaar
 • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer dan 3 jaar geleden
 • Niet vervallen van het recht tot sturen, voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden, nog niet eerder dit type in het bezit gehad
 • 20 uur praktische lessen gevolgd (attest van bekwaamheid)
 • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied
 • Stage: min. 3 maanden

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. In Hamme bied je je persoonlijk aan bij Team burgerzaken met de benodigde documenten (zie onder). Je kan het voorlopig rijbewijs meestal een week later afhalen. Je kan worden verwittigd per sms zodra het klaarligt als je bij de aanvraag je gsm-nummer noteert. Bij een aanvraag op zaterdag of indien na je aanvraag één of meerdere feestdagen vallen, zal de loketbediende je meedelen wanneer je je rijbewijs kan afhalen.

Meebrengen

Voor alle modellen

 • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)

Opmerking: We gebruiken de foto van je identiteitskaart op voorwaarde dat dit een recente foto is. Als dit niet het geval is, moet je zelf een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto meebrengen (ICAO-normen foto).

Model 3

 • de ingevulde en ondertekende aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (dit krijg je op het examencentrum als je slaagt voor je theoretisch examen)
 • het rijgeschiktheidsattest voor categorieeën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE of D1E
 • attest aantal gevolgde uren praktische opleiding (indien vereist)

Model 36

 • de ingevulde en ondertekende aanvraag voor een voorlopig rijbewijs met vermelding van 1 of 2 begeleiders (dit krijg je op het examencentrum als je slaagt voor je theoretisch examen)

Model 18

 • getuigschrift van onderricht - attest van bekwaamheid (20 uur)
 • de ingevulde en ondertekende aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (dit krijg je op het examencentrum als je slaagt voor je theoretisch examen)

Afhalen van je voorlopig rijbewijs kan eventueel met volmacht.

Bedrag

€ 24,00

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina