Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Het huidig Europees rijbewijs heeft de vorm van een bankkaart en is 10 jaar geldig. Het is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

De oude rijbewijzen (papieren versie) zijn nog geldig tot 2033, voor zover nog in behoorlijke staat en indien de foto nog gelijkend is.

We onderscheiden volgende categorieën:

 • Bromfiets: categorie AM
 • Motorfiets: categorie A1, A2, A
 • Wagen: categorieën B, B+E
 • Vrachtwagen: categorieën C, C1, C+E, C1+E
 • Bus: categorieën D, D1, D+E, D1+E
 • Landbouwvoertuig: categorie G

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Als houder van een rijbewijs in bankkaartmodel ben je zelf verantwoordelijk om je rijbewijs tijdig te vernieuwen. Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Dan dien je de omwisseling aan te vragen.

Procedure

Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. In Hamme bied je je persoonlijk aan bij Team burgerzaken met de benodigde documenten (zie onder). Je kan het rijbewijs meestal een week later afhalen. Je kan worden verwittigd per sms zodra het klaarligt als je bij de aanvraag je gsm-nummer noteert. Bij een aanvraag op zaterdag of indien na je aanvraag één of meerdere zon- of feestdagen vallen, zal de loketbediende je meedelen wanneer je je rijbewijs kan afhalen.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID)
 • oud rijbewijs of voorlopig rijbewijs
 • eerste rijbewijs: ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van het examencentrum
 • desgevallende de nodige attesten (rijgeschiktheidsattest, vakbekwaamheid, ...)
 • bij verlies of diefstal: attest van aangifte bij de politie

Opmerking

We gebruiken de foto van je identiteitskaart op voorwaarde dat dit een recente foto is. Als dit niet het geval is, moet je zelf een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto meebrengen (ICAO-normen foto)

Bij afhaling van het nieuwe rijbewijs dien je je oud rijbewijs (papieren of bankkaartmodel) of voorlopig rijbewijs in te leveren. Dit kan eventueel met volmacht.

Bedrag

€ 24,00 (tenzij je een rijbewijs omwisselt omwille van een medische keuring groep 1)

Uitzonderingen

 • Vreemdelingen die voor het eerst in Hamme komen wonen, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun buitenlands (niet-Europees) rijbewijs inruilen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Bepaalde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om een Belgisch rijbewijs te hebben: bestuurders van legervoertuigen die een militair rijbewijs hebben, de bestuurders van bepaalde categorieën bromfietsen, kandidaten die een opleiding volgen, ...

Informeer je hierover bij Team burgerzaken.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina