Als houder van een attest 'erkenning van een handicap' en/of genieter van een tegemoetkoming (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood), kan je genieten van bepaalde sociale voordelen:

  • verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (via de mutualiteit);
  • sociaal tarief telefoon en kabeldistributie;
  • sociaal tarief gas en elektriciteit;
  • sociaal tarief water;
  • verminderingskaart openbaar vervoer;
  • vermindering personenbelasting en onroerende voorheffing.

Verdere inlichtingen en voorwaarden vind je terug bij je attest 'erkenning van een handicap' en kan je bekomen bij Team leven en welzijn. 

Deel deze pagina