Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten. Blijkt dit niet het geval, dan kan de huurder of een belanghebbende via Team ruimte en bouwen van de gemeente kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Dat is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren.

Procedure

  • De huurder stelt de eigenaar via een aangetekend schrijven in kennis van de gebreken aan de woning.
  • Indien de eigenaar niet reageert, kan de huurder/ belanghebbende een aanvraag tot kwaliteitsonderzoek doen.
  • Er gebeurt een vooronderzoek door de huisvestingsambtenaar.
  • Indien de vraag gegrond is, wordt een onderzoek ingesteld door een technicus van Wonen-Vlaanderen.
  • Afspraken maken met eigenaar tot herstel woning of nemen van een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar.

Hoe aanvragen

  • Via een aangetekend schrijven aan de burgemeester.
  • Via een mondelinge klacht bij de huisvestingsambtenaar.

Deel deze pagina