Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten. Blijkt dit niet het geval, dan kan de huurder of een belanghebbende via de dienst huisvesting van de gemeente kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Dat is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren.

Procedure

  • De huurder stelt de eigenaar via een aangetekend schrijven in kennis van de gebreken aan de woning.
  • Indien de eigenaar niet reageert, kan de huurder/ belanghebbende een aanvraag tot kwaliteitsonderzoek doen.
  • Er gebeurt een vooronderzoek door de huisvestingsambtenaar.
  • Indien de vraag gegrond is, wordt een onderzoek ingesteld door een technicus van Wonen-Vlaanderen.
  • Afspraken maken met eigenaar tot herstel woning of nemen van een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar.

Hoe aanvragen

  • Via een aangetekend schrijven aan de burgemeester.
  • Via een mondelinge klacht bij de huisvestingsambtenaar.

Deel deze pagina