Een hemelwaterput vangt regenwater (regen en smeltwater van hagel en sneeuw) van je dak op, zodat je het kan gebruiken voor toepassingen zoals de spoeling van het toilet, een wasmachine en een tuinkraantje voor het wassen van je auto of het gieten van tuinplanten.

Op die manier vermijd je dat drinkbaar leidingwater daaraan verspild wordt. Op een hemelwaterput wordt bij voorkeur een infiltratievoorziening aangesloten, zodat overtollig hemelwater geleidelijk aan in de bodem kan sijpelen. Het is te vermijden dat regenwater samen met het afvalwater in de riolering terechtkomt.

De gemeente verleent onder bepaalde voorwaarden een subsidie als je een hemelwaterput plaatst.

Voorwaarden

 • Je bent de eigenaar of huurder van het gebouw waarbij de installatie geplaatst wordt. Als je huurder bent, heb je het akkoord van de eigenaar om deze subsidie aan te vragen.
 • De aanleg van de hemelwaterinstallatie werd niet verplicht (bijvoorbeeld in je bouwvergunning) conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.
 • Bij woningen gebouwd voor 29 juni 1999 is de inhoud van de put evenredig met de aangesloten dakoppervlakte.
 • Bij woningen gebouwd tussen 29 juli 1999 en 31 december 2013 heeft de woning een dakoppervlakte van maximaal 75 m².
 • Bij woningen gebouwd sinds 1 januari 2014 heeft de woning een dakoppervlakte van maximaal 40 m².
 • De hemelwaterput heeft een volume van minstens 5000 liter.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de put, tenzij aangetoond wordt waarom dit niet mogelijk is.
 • Er is minstens een wc of een wasmachine aangesloten op de put.

Procedure

 • Je kan de subsidie online aanvragen of per post. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van je aanvraag. Als deze volledig en ontvankelijk is, wordt ze principieel goedgekeurd. We brengen je hiervan op de hoogte.
 • Na de aanleg van de hemelwaterput komt iemand van de gemeente langs voor een controle. Je wordt telefonisch gecontacteerd om daarvoor een afspraak te maken.
 • Controles van subsidieaanvragen gebeuren een 6-tal keer per jaar. Na een reeks controles geeft het college opdracht tot uitbetaling van de goedgekeurde subsidiedossiers. Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

€ 250

Regelgeving

 • Subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen, gemeenteraad van 26 maart 2014.

Deel deze pagina