Een veiligheidscel is een overleg met alle betrokken partners om actuele onderwerpen en eventuele risico's te bespreken. De lokale veiligheidscel van Hamme bestaat uit:

 • De burgemeester, als voorzitter van de veiligheiscel.
 • De noodplanningscoördinator van de gemeente.
 • Een vertegenwoordiger van elke discipline:
  • Voor de hulpverleningsorganisatie (D1): afgevaardigde vanuit de brandweer.
  • Voor de medische discipline (D2): vertegenwoordiger van FOD Volksgezondheid.
  • Voor de politie (D3): afgevaardigde van politiezone Hamme-Waasmunster.
  • Voor de logistieke steun (D4): afgevaardigde van Team magazijn en logistiek en/of civiele bescherming.
  • Voor de informatievoorziening (D5): afgevaardige van het team communicatie
 • De algemeen directeur.
 • Een afgevaardigde vanuit het provinciale Team noodplanning.
 • Experten volgens behoefte.

Taken van de veiligheidscel

 • Nood- en interventieplannen actualiseren.
 • Oefeningen organiseren.
 • Noodsituaties en oefeningen evalueren.
 • Risicoinventaris en -analyse opmaken.
 • Preventieve informatie over noodplanning aan de bevolking verspreiden.

Deel deze pagina